responsive web templates

Privacy

"Cookiebeleid - Deejay Dm - Professional Party Dj - Verhuur Licht en Geluid"

Cookiebeleid voor Deejay Dm - Professional Party Dj - Verhuur Licht en Geluid

1. Toepassingsgebied
* Deze privacyverklaring is van toepassing op alle webpagina's die beheerd worden door Deejay Dm en waarvan Deejay Dm, de domeinnaamhouder is (hierna de "Websites" genoemd of "Website" wanneer willekeurig één van de Websites wordt bedoeld), nl.:
* www.deejaydm.be
 
* Dit privacybeleid dient in samenhang met onze juridische voorwaarden gelezen, begrepen en toegepast te worden en maakt er bijgevolg onlosmakelijk deel van uit.

2. Cookies
* Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website opslaat op jouw computer of mobiel toestel wanneer je die webpagina bezoekt. Ze zorgen er o.a. voor het functioneren van een website en het verzamelen van informatie over de manier waarop jij en anderen onze website bezoeken.
* Onze Websites gebruiken cookies met het oogmerk om uw gebruik van de Websites te verbeteren en te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van een Website te verzamelen. Dit laat ons toe om de trafiek van ons domein te analyseren en om de Deejay Dm website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze Websites worden hieronder geïdentificeerd.

* Cookies die vervallen na een sessie:
    * een hs cookie voor beveiligingsdoeleinden;
    * een sessionID cookie (PHPSESSID) wordt gebruikt om bij te houden of een sessie nog actief is, en een taalvoorkeurscookie (frontend_language) wordt gebruikt om uw taalkeuze te bewaren.

* Cookies die geïnstalleerd blijven op uw computer of mobiel apparaat:
* een svSession cookie die gebruikt wordt om unieke bezoeken te identificeren en de gespendeerde tijd op de website bij te houden;
* een XSRF-TOKEN cookie en  TSxxxxxxxx cookies (waarbij x vervangen is door een willekeurige serie van cijfers en letters), beiden  voor beveiligingsdoeleinden;
* een _ga cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken;
* een _gid cookie, een Google Analytics cookie die na 24 uur vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden;
* een _gat cookie, een Google Analytics cookie die na 10 minuten vervalt en die gebruikt wordt om de zoeksnelheid in de richting van de Google Analytics servers te monitoren;
* een _utma cookie, een Google Analytics cookie die na twee jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers en sessies te onderscheiden en zo statistieken over het websiteverkeer genereert;
* een _utmt cookie, een Google Analytics cookie die vervalt na 10 minuten en gebruikt wordt om gebruikersverzoeken te verwerken en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;
* een _utmb cookie, een Google Analytics cookie die na 30 minuten vervalt en gebruikt wordt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;
* een _utmz cookie, een Google Analytics cookie die na zes maanden vervalt en gebruikt wordt om de verkeersbron of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen;
* een _utmv cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en gebruikt wordt om op bezoekersniveau aangepaste variabele gegevens opt e slaan en zo statistieken te genereren over het websiteverkeer.
* Het is voor Legato niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren aan de hand van deze cookies op onze Websites omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
* Voor het gebruik van de Google Analytics cookies en de SvSession cookie, hierboven omschreven, is jouw persoonlijke toestemming vereist. Je kan deze toestemming verlenen door de knop "Yes, I accept" in te drukken op de cookie banner die verschijnt op de Website. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, druk je op de knop "No, I do not accept" en kom je terecht op deze pagina. Je kan de cookies dan verwijderen. Afhankelijk van je webbrowser vind je de instructies daarvoor via één van de volgende links:
    * Voor internet Explorer
    * Voor Safari
    * Voor Firefox
    * Voor Chrome
    * Voor Microsoft Edge

3. Uw persoonsgegevens bij het bezoeken en gebruiken van onze website
* Door het bezoeken van de Website en de instemming met de applicatie van cookies, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens door Deejay Dm worden verwerkt. Deejay Dm benadrukt dat alle informatie, verzameld via cookies, anoniem is en u aan de hand daarvan dus niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.
* Persoonsgegevens aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden kunnen uitsluitend via de Website verzameld worden indien u contact met ons opneemt via het contactformulier. Gebruik maken van het contactformulier impliceert dan ook de aanvaarding dat uw persoonsgegevens door Deejay Dm worden verzameld, verwerkt en bewaard. In dat geval is de verzamelde en verwerkte informatie beperkt tot uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele informatie in de boodschap die u ons verstuurt.
* Persoonlijke gegevens worden door Deejay Dm nooit doorgegeven aan derden, onverminderd de verplichtingen die op Deejay Dm rusten op grond van dwingende wetgeving, waaronder de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme.
* Deejay Dm verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27 april 2016.
* Deejay Dm gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waar u mee ingestemd heeft. Indien u gebruik maakt van het contactformulier, stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen in verband met uw boodschap.
* Overeenkomstig de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op eerste verzoek. U kan daartoe een vraag richten aan Deejay Dm (info@deejaydm.be). Vermits Deejay Dm uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten wissen, de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, uw persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. Dergelijke verzoeken worden behandeld binnen een termijn van 15 dagen mits bewijs van uw identiteit.
* Bij vragen, klachten of bemerkingen omtrent ons privacybeleid, het gebruik van onze cookies of het verwerken van uw persoonsgegevens door Deejay Dm, kan u contact met ons opnemen per e-mail (info@deejaydm.be) of met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL).
* Indien u e-mails ontvangt van Deejay Dm om u te informeren over belangrijke informatie betreffende onze samenwerking, de website van Deejay Dm of omdat u in het verleden toestemming gegeven heeft om e-mails van ons te ontvangen en indien u deze e-mails niet meer zou willen ontvangen, kan u zich uitschrijven door een verzoek daartoe te richten aan info@deejaydm.be. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen die noodzakelijk zijn in het kader van onze samenwerking of een opdracht die u aan Deejay Dm heeft verleend, impliceert dit de beëindiging van deze samenwerking en/of opdracht.Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor je verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan je niet zeker weet of je het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten in het geval dat het interactie heeft met een van de functies die je op onze site gebruikt.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze voorkeurscontactmethoden:

• Email: info@deejaydm.be

• Mobiel: 0477/68.67.49

Deejay Dm - Professional Party Dj - Verhuur Licht en Geluid

Adres: Holrakkerstraat 103, 3510 Hasselt
Mobiel: 0477/68.67.49
Email: info@deejaydm.be

BTW: BE 0704.826.942
KBO: 0704.826.942
KBC: BE46736051892236
BIC: KREDBEBB

© Copyright 2018 Deejay Dm - Professional Party Dj - Verhuur Licht en Geluid